Biuro Rachunkowe oferuje usługi księgowe w zakresie:

 • kompleksowa obsługa księgowa dla każdego typu działalności:
  – działalność gospodarcza osób fizycznych,
  – spółki jawne i cywilne,
  – spółki z o.o., spółki komandytowe,
  ​- wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, wysyłka plików JPK_VAT
 • sporządzanie deklaracje podatkowe (VAT, PIT, CIT), sprawozdania finansowe, rozliczenia roczne oraz sprawozdania dla celów GUS,
 • doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa, 
 • pełną obsługę w zakresie ZUS (zgłaszanie pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, imienne raporty dla pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS),
 • pełną obsługę kadrowo-płacową:
  – przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
  – prowadzenie akt osobowych pracowników,
  – sporządzanie list płac,
  – wydawanie zaświadczeń dla pracowników,
  – rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji PIT-4R, PIT-11 PIT-8AR i inne),

  – szkolenie BHP wstępne, okresowe,
 • przygotowanie wniosków o dotacje z Urzędu Pracy oraz Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • sporządzanie deklaracji od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • prowadzimy rozliczenia VAT gospodarstw rolnych,
 • rozliczamy podatek akcyzowy  (np. akcyza od sprzedaży węgla, akcyza od zakupu samochodu z zagranicy, itp.),
 • sporządzanie deklaracji PFRON i ich elektroniczna wysyłka,
 • rozliczanie rocznych zeznań podatkowych od osób fizycznych (PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-39),
 • rozliczanie PIT-ZG od zagranicznych przychodów z Urzędem Skarbowym w Polsce,
 • rozliczanie zeznań podatkowych firm, które nie są naszymi stałymi klientami.