Biuro Rachunkowe oferuje usługi księgowe w zakresie:

 • kompleksowa obsługa księgowa dla każdego typu działalności:
  – działalność gospodarcza osób fizycznych,
  – spółki jawne i cywilne,
  – spółki z.o.o.,
  ​- wspólnoty mieszkaniowe; fundacje i stowarzyszenia,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • sporządzanie deklaracje podatkowe (VAT, PIT, CIT), sprawozdania finansowe, rozliczenia roczne oraz sprawozdania dla celów GUS,
 • doradztwo w sprawach podatkowych i podatkowo-księgowych oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • elektroniczny sposób przekazywania danych do urzędu skarbowego,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość), podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt,
 • pełną obsługę w zakresie ZUS (zgłaszanie pracowników, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, imienne raporty dla pracowników, aktualizacja danych objętych zgłoszeniem, elektroniczny sposób przekazywania danych do ZUS),
 • pełną obsługę kadrowo-płacową:
  – przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem i zwalnianiem pracowników,
  – prowadzenie akt osobowych pracowników,
  – sporządzanie list płac,
  – wydawanie zaświadczeń dla pracowników,
  – rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym (sporządzanie deklaracji PIT-4, PIT-11, PIT-8A, PIT-8B, PIT-40 itp.),
 • przygotowanie wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane (VZM) – budowa, remont,
 • przygotowanie wniosków o dotacje z Urzędu Pracy oraz Agencji Rozwoju Regionalnego,
 • sporządzanie deklaracji od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)
 • prowadzimy rozliczenia VAT gospodarstw rolnych,
 • rozliczamy czas pracy kierowców,
 • rozliczamy podatek akcyzowy.